جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

به دلیل اینکه تنظیم هیجان در بر گیرنده فرآیندهای رشدی نامتجانس است احتمالاً تفاوت­های فردی در تنظیم هیجان به جای محور واحد در طول ابعاد چندگانه رخ می­دهد

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درباره اضطراب، کمال، امتحان، ذهن، ، بهزيستي، تحصیلی، دارد.، بيماران

طراب امتحان دارد. این پژوهش نشان داد که اضطراب امتحان و کمال گرایی در زمینه عملکرد تحصیلی جزء متغیرهای مؤثر است.گارنفسکی و کرایچ (2006)، نشان داده اند که استفاده از راهبردهای غیرسازگارانه تنظیم هیجان در Read more…